Chưa có quyết định nào đưa ra sau gần hai tuần Thanh tra Bộ VH - TT - DL có văn bản đề nghị Ban tổ chức xem xét lại danh hiệu Hoa hậu Việt Nam (HHVN) 2008 của Trần Thị Thùy Dung.