TT (Hà Nội) - , lựa chọn một số bệnh viện chuyên khoa qui mô nhỏ, bệnh viện ngành thực hiện thí điểm cổ phần hóa - Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Quốc Toản vừa có văn bản truyền đạt ý kiến trên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.