Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Chưa cổ phần hóa các bệnh viện công lớn, lựa chọn một số bệnh viện chuyên khoa qui mô nhỏ, bệnh viện ngành thực hiện thí điểm cổ phần hóa. Xem chi tiết...