Tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 17 đang diễn ra tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung hoa Hồ Cẩm Đào đã có bài phát biểu dài nhất trong sự nghiệp chính trị của mình. [ + ]