Chưa đánh giá đầy đủ vai trò của công nghệ chống biến đổi khí hậu

Theo nhóm chuyên gia kinh tế và sinh thái học Mỹ, Ủy ban liên chính phủ về biến đối khí hậu (IPCC) của LHQ chưa đánh giá đầy đủ và nghiêm túc vai trò của công nghệ mới khi xác định các yếu tố góp phần giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong bối cảnh nhiệt độ toàn cầu đang ấm lên.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119017&sub=82&top=45