Lợi dụng lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương, một số nhà hàng kinh doanh dịch vụ nơi đây đã "chớp thời cơ” đẩy giá hàng loạt mặt hàng khiến nhiều du khách méo mặt, ấm ức… Thực tế xảy ra ngay cả khi chính Giỗ chưa diễn ra.