ND - Theo tin từ Washington, họp báo sau cuộc gặp Tổng thống Mỹ G.Bush và Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ C.Rice, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ P.Mukherjee tuyên bố, vẫn chưa thể định ra khung thời gian thông qua Hiệp ước hạt nhân dân sự Ấn Độ - Mỹ.