Theo tính toán của một số nhà thiên văn học người Australia, chúng ta không nên tổ chức Giáng sinh vào ngày 25/12 bởi theo họ Chúa Jesus được sinh ra vào ngày 17/6.