Nếu dự án của Posco được chấp nhận, quy hoạch cảng trung chuyển quốc tế container và Khu kinh tế Vân Phong sẽ phải điều chỉnh cơ bản. Nhiều chuyên gia bày tỏ lo ngại nguy cơ ô nhiễm môi trường khi dự án của Posco triển khai