Chưa kiểm chứng an toàn sức khỏe

Gốc
TP - Quá trình khảo nghiệm cây trồng biến đổi gene (GMC) ở Việt Nam từ đầu năm ngoái đến nay vẫn chưa có thông tin về tác động an toàn đối với sức khỏe người. PV Tiền Phong trao đổi với PGS.TS Triệu Văn Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường, Bộ NN&PTNT.

Cây trồng biến đổi gene ở Việt nam:

> Chưa nên trồng hàng loạt cây biến đổi gene

TP - Quá trình khảo nghiệm cây trồng biến đổi gene (GMC) ở Việt Nam từ đầu năm ngoái đến nay vẫn chưa có thông tin về tác động an toàn đối với sức khỏe người. PV Tiền Phong trao đổi với PGS.TS Triệu Văn Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường, Bộ NN&PTNT.

PGS.TS Triệu Văn Hùng.

Thưa ông, có tin đến năm 2012, Bộ NN&PTNT sẽ đưa GMC vào sản xuất đại trà?

Đấy không là phát ngôn chính thức của Bộ NN&PTNT. Đưa GMC vào sản xuất phải được thực hiện theo quy trình hết sức nghiêm ngặt. Đây là vấn đề liên ngành giữa Bộ NN&PTNT với Bộ Tài Nguyên & Môi trường (TN&MT) và Bộ Y tế.

Việc đưa cây trồng biến đổi gene vào sản xuất phải thực hiện theo quy trình năm bước. Chúng ta chưa thực hiện xong quá trình khảo nghiệm trên diện rộng và xác nhận an toàn về nông học và an toàn đối với sức khỏe người. Hiện chưa có thông tin về hai yếu tố này. Vì vậy chưa thể xác định cụ thể thời điểm đưa cây trồng biến đổi gene vào sản xuất tại Việt Nam (VN).

Năm bước cụ thể ấy là gì?

Một là, Bộ NN&PTNT tổ chức khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường (theo quy định tại Thông tư số 69/2009/TT-BNN&PTNT ngày 27-10-2009 của Bộ NN&PTNT), nếu kết quả đạt yêu cầu sẽ trình Bộ trưởng Bộ NN&PTNT công nhận kết quả. Hai là, căn cứ kết quả khảo nghiệm của Bộ NN&PTNT, Bộ TN&MT cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học với các giống ngô biến đổi gene đã được Bộ NN&PTNT khảo nghiệm.

Ba là, tiếp đó, Bộ NN&PTNT cấp giấy xác nhận sinh vật biến đổi gene đủ điều kiện làm thức ăn chăn nuôi. Bốn là, Bộ Y tế cấp Giấy xác nhận sinh vật biến đổi gene an toàn đối với sức khỏe người và đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm. Năm là, Bộ NN&PTNT công nhận giống cây trồng mới được phép sản xuất, kinh doanh thông qua khảo nghiệm quốc gia về đặc tính nông học và sản xuất thử đối với giống mới.

Như vậy, kể từ năm 2010, khi VN tiến hành trồng khảo nghiệm cây ngô biến đổi gene, chúng ta mới xong các bước nào?

Từ tháng 3-2010, được sự cho phép của Chính phủ, Bộ NN&PTNT nhập về trồng khảo nghiệm diện hẹp, giống ngô biến đổi gene có tính trạng kháng sâu đục thân và ngô biến đổi gene có tính trạng kháng thuốc diệt cỏ. Kết quả cho thấy, hai giống cây này có năng suất tương đương năng suất của một số giống ngô đang được sử dụng tại Việt Nam, đồng thời phát huy được tính trạng của mình.

Trên cơ sở đó, từ năm 2011, Bộ NN&PTNT tiếp tục đưa ngô biến đổi gene vào trồng khảo nghiệm diện rộng ở một số địa phương. Kết quả, các giống GMC đem vào khảo nghiệm đều an toàn với đa dạng sinh học và môi trường trong phạm vi tiến hành khảo nghiệm. Nói cách khác, chúng ta mới thực hiện xong quá trình khảo nghiệm trên diện rộng và xác nhận an toàn với đa dạng sinh học và an toàn với môi trường mà thôi.

Cảm ơn ông.

Nguyễn Hoài

Tin nóng

Tin mới