Chưa kiểm kê tổng thể quỹ đất Hà Nội!

Gốc
Kiểm kê tốt quỹ đất sẽ góp phần tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. tuy nhiên thời điểm này vẫn chưa thể kiểm kê tổng thể quỹ đất của Hà Nội. Ông Nguyễn Tiến Khang - nguyên Phó vụ trưởng Vụ đăng ký và Thống kê đất đai Bộ TNMT (từ ngày 2/4/2008 chức năng nhiệm vụ của Vụ Đăng ký và Thống kê đất đai được chuyển sang Tổng cục Quản lý đất đai vừa được thành lập - PV) nói về việc kiểm kê dất tại Hà Nội trong thời gian sắp tới.

Tin nóng

Tin mới