Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chưa kìm hãm được mức sinh

Báo Sài Gòn Giải Phóng
Gốc

Với tỷ lệ sinh không ngừng tăng lên tính từ đầu năm đến nay, các chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) bị buông lỏng nên thiếu hiệu quả, tỷ lệ mất cân bằng giới tính đang giãn rộng... Đó là bức tranh dân số Việt Nam được phác họa tại hội nghị giao ban công tác DS-KHHGĐ khu vực phía Nam năm 2008 diễn ra ngày 12-11 tại TPHCM.

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/ytesuckhoe/2008/11/171592