Mặc dù đã có quy định về phân loại chung cư nhưng có ít chủ đầu tư sử dụng thước đo này, vì thế họ vẫn vô tư chào mời với khách hàng “căn hộ cao cấp”.