Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chưa nên để các bệnh viện tự chủ tài chính

Gốc

Cần có chính sách hỗ trợ mua BHYT cho người thuộc diện nghèo theo tiêu chuẩn chung và cho trẻ nhỏ, còn lại phải vận động toàn dân đóng BHYT, thực hiện ráo riết như cuộc vận động đội mũ bảo hiểm

Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/212818.asp