Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chưa nên sáp nhập ngân hàng!

Gần đây trên diễn đàn hội thảo và một số phương tiện thông tin đại chúng rải rác có ý kiến đề xuất nên sáp nhập các ngân hàng thương mại, nhất là các ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ. Lý giải của đề xuất này, những ý kiến trên đã đưa ra một số nguyên nhân được quy về bốn nhóm.

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Chaobuoisang/2008/9/13/261616.tno