Chưa nhà thầu nào được điều chỉnh giá xây dựng

Trước cơn lốc tăng giá vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng có Thông tư 05 ngày 22-2 về hướng dẫn điều chỉnh giá vật liệu xây dựng...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/giacathitruong/2008/03/28/091323/6924