Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chưa phải cách để kiếm tìm chất lượng

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Các bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường phổ thông đã được trưng cầu ý kiến trước khi ban hành, nhưng theo đại diện nhiều cơ sở giáo dục, nhiều tiêu chí nhằm đảm bảo chất lượng bền vững còn ít, chưa rõ ràng.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=115109