ND – Viện Nghiên cứu hạt nhân (NCHN) Đà Lạt, cho đến nay, chưa phát hiện trường hợp nào trong số các cán bộ, công nhân của Công ty PTSC M&C vượt ngưỡng nhiễm xạ cho phép sau vụ để rơi nguồn phóng xạ ở Vũng Tàu.