Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chưa phát hiện virus Valentine Day

Báo Sài Gòn Giải Phóng
Gốc

Trong khi tại Trung Quốc, các chuyên gia phòng chống virus máy tính đã phát ra cảnh báo khẩn về các loại virus Valentine Day (ngày lễ tình nhân), thì hiện nay tại Việt Nam vẫn chưa phát hiện bất kỳ một loại virus mới nào

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/trithuccongnghe/2008/2/142850