Chưa thể thoát nghèo, dù thu nhập đạt 1.000 USD/người

(HNMO) - Năm 2008, thu nhập bình quân đầu người trên cả nước tại Việt Nam đạt khoảng 1.024USD/người. Mặc dù vậy, Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi ngưỡng là nước nghèo.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/192809