CHƯA THỐNG NHẤT BỔ SUNG THÊM NGÀY NGHỈ LỄ

Gốc
Bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ trong năm cho người lao động là vấn đề nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu, một số ý kiến đề xuất chọn ngày 27/7 nhưng cũng có nhiều ý kiến khác không đồng tình phương án này.