Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chúa Trịnh Giang ra quy định quái đản, cho dân bỏ tiền mua chức tước

Chúa này quy định quan lại trong triều nộp 600 quan tiền sẽ được thăng chức một bậc.

Trịnh Giang là chúa có quy định quái đản. Vốn là người thích phô trương, Trịnh Giang đặt lệ khi chúa ra coi chầu, đi tuần du hoặc xuất phát, đều phải có phường nhạc tấu inh ỏi, cờ lệnh đi trước dẫn đường. Thậm chí, chúa đi ngủ, thức dậy, đều phải bắn 3 tiếng súng báo hiệu.

Trịnh Giang là chúa nổi tiếng ăn chơi sa đọa. Thói quen này có ngay từ khi ông chưa được lập làm thế tử. Theo lời tâu của đại thần Nguyễn Công Hãng với chúa Trịnh Cương, “Trịnh Giang là người ươn hèn, không thể gánh vác ngôi chúa”.

Sau khi lên ngôi, Trịnh Giang lo chơi bời, không còn nghe theo các đại thần trong triều. Ông tin lời thái giám Hoàng Công Phụ, dùng lộng thần do y giới thiệu. Những đại thần không thuận ý chúa đều bị hãm hại. Biết chuyện Nguyễn Công Hãng dâng tấu truất ngôi thế tử của mình trước đó, Trịnh Giang tìm cách hãm hại.

Các chính sách tích cực thời Trịnh Cương đều bị Trịnh Giang thay đổi hết. Chính sự Đàng Ngoài ngày một rối ren, khởi nghĩa nổ ra khắp nơi. Quyền lực của vua Lê ngày càng thu hẹp, chỉ còn là hư vị. Những người lên tiếng can ngăn đều bị trừng phạt, bị bãi chức đuổi về quê.

Triều đình có hai ban văn võ, nay Trịnh Giang vì mê chơi bời, nghe theo thái giám, đặt thêm “Giám ban”. Ai muốn vào ban này cũng phải thi. Các quan văn, võ thấy hổ thẹn vì còn thua cả thái giám mà không dám nói. Quyền hành dần nằm trong tay thái giám Hoàng Công Phụ.

Trịnh Giang cho xây nhiều cung quán như Hồ Thiên, Hành cung Quế Trạo, Từ Dương, phủ đệ ở các làng ngoại Tử Dương, Mi Thử, khiến quốc khố cạn kiệt. Để bù đắp, chúa tăng các khoản thuế như thuế dung, thuế điệu…

Tăng thuế chưa đủ, Trịnh Giang cho phép buôn bán quan tước. Từ quan đến dân, ai có tiền nộp sẽ được cất nhắc các chức phẩm. Theo "Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục", quan lại trong triều ban từ lục phẩm trở xuống, ai nộp 600 quan tiền sẽ được thăng chức một bậc. Người dân nộp 2.800 quan được bổ thụ tri phủ, nộp 1.800 quan làm tri huyện.

Một lần, Trịnh Giang bị sét đánh gần chết, mắc bệnh “kinh quý”. Căn bệnh khiến tinh thần của vị chúa ăn chơi bất định, hay hoảng hốt, sợ hãi. Hoàng Công Phụ cho đào đất làm cung Thưởng Trì dưới hầm để Trịnh Giang ở dưới lòng đất tới 20 năm.

Theo Hà Sơn/ Zing

Nguồn TT&CS: https://kienthuc.net.vn/tham-cung/chua-nao-ra-quy-dinh-quai-dan-cho-dan-bo-tien-mua-chuc-tuoc-1472917.html