Chuẩn bị chu đáo, cán bộ tận tâm

Gốc
QĐND - Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới đợt 2 năm 2011, Trung đoàn 43, Sư đoàn 395 đã đồng bộ tiến hành nhiều biện pháp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện. Trong thời gian huấn luyện, trung đoàn đã làm tốt công tác giáo dục, quán triệt đầy đủ chỉ lệnh huấn luyện của Tư lệnh Quân khu 3, kế hoạch huấn luyện của sư đoàn đến 100% cán bộ, chiến sĩ, xây dựng kế hoạch, chương trình huấn luyện của trung đoàn phù hợp với thực tiễn.

QĐND - Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới đợt 2 năm 2011, Trung đoàn 43, Sư đoàn 395 đã đồng bộ tiến hành nhiều biện pháp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện. Trong thời gian huấn luyện, trung đoàn đã làm tốt công tác giáo dục, quán triệt đầy đủ chỉ lệnh huấn luyện của Tư lệnh Quân khu 3, kế hoạch huấn luyện của sư đoàn đến 100% cán bộ, chiến sĩ, xây dựng kế hoạch, chương trình huấn luyện của trung đoàn phù hợp với thực tiễn.

Trước khi tiếp nhận chiến sĩ mới, trung đoàn đã chủ động làm tốt mọi công tác chuẩn bị như: Sắp xếp đủ đội ngũ cán bộ từ tiểu đội trở lên và bố trí nơi ăn, ở, sinh hoạt, tổ chức tập huấn cán bộ, trong đó tập trung vào các nội dung: Điều lệnh đội ngũ, phương pháp huấn luyện, các nội dung hoạt động Công tác Đảng, công tác chính trị v.v.. Đồng thời, huy động hàng nghìn ngày công tu sửa và mở rộng thao trường, bãi tập; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện. Do công tác chuẩn bị chu đáo, nên ngay sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới, đơn vị đã tổ chức huấn luyện được ngay.

Trong quá trình huấn luyện, các chiến sĩ mới đã được trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật, hiểu được những vấn đề căn bản trong Điều lệnh Đội ngũ, Điều lệnh Quản lý bộ đội. Đội ngũ cán bộ đã bám sát chiến sĩ, thực hiện cùng ăn, cùng ở, cùng huấn luyện với chiến sĩ, do đó đã củng cố được lòng tin của bộ đội trước môi trường hoạt động mới. Chỉ trong thời gian ngắn, bộ đội đã có sự trưởng thành rõ rệt về nền nếp tác phong, kiến thức quân sự. Mới đây, đơn vị đã tổ chức kiểm tra nhận thức chính trị và các nội dung huấn luyện quân sự. Kết quả, 100% nội dung huấn luyện đều đạt yêu cầu, trong đó có nhiều nội dung đạt khá, giỏi.

Từ kết quả huấn luyện chiến sĩ mới của Trung đoàn 43 cho thấy, nếu công tác chuẩn bị tốt, cán bộ luôn tận tâm, tận lực vì bộ đội thì chắc chắn chất lượng huấn luyện sẽ được nâng cao.

Phạm Khắc Dũng

Tin nóng

Tin mới