Chuẩn bị Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Gốc
(HNM) - Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành Kế hoạch hướng dẫn tổ chức Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ III, năm 2014.

Dự kiến tổ chức vào dịp 19-8, đại hội gồm ba nội dung chính: Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đoàn; tìm mô hình, giải pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả; nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị trong thời gian tới. Đại hội là dịp nhân rộng các điển hình tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Chỉ thị 03 và nhiều hoạt động giao lưu, học hỏi mô hình, kinh nghiệm thực tiễn làm theo lời Bác qua các hoạt động xã hội, tình nguyện vì cộng đồng…

Tin nóng

Tin mới