Chuẩn bị đào tạo cao học quân sự tại Trường sĩ quan Lục quân 2

QĐND – Từ ngày 3 đến ngày 5-3-2008, Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu, đã đi kiểm tra công tác huấn luyện, SSCĐ tại Quân khu 7, Trường sĩ quan Lục quân 2 và Trường sĩ quan Công binh...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.tinqpan.30772.qdnd