Chuẩn bị đầu tư 12 dự án thành phần đường cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2

Bộ Giao thông Vận tải vừa phê duyệt đầu tư 12 dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Theo Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), đây là mốc nhiệm vụ rất quan trọng, kết thúc giai đoạn chuẩn bị đầu tư và chuyển sang giai đoạn thực hiện dự án.

12 dự án này được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/1/2022 gồm các đoạn Hà Tĩnh - Quảng Trị (267 km), Quảng Ngãi - Nha Trang (353 km) và Cần Thơ - Cà Mau (109 km), đi qua địa phận 12 tỉnh, thành phố được chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập.

Đại diện Bộ GTVT cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương thực hiện, đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo của Chính phủ do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm trưởng Ban.

Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt đầu tư 12 dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (Ảnh minh họa).

Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt đầu tư 12 dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (Ảnh minh họa).

Hiện Bộ GTVT đã hoàn thành Khung chính sách đền bù, hỗ trợ tái định cư trình Thủ tướng phê duyệt (6 dự án); báo cáo đánh giá tác động môi trường (12 dự án); thẩm duyệt phương án phòng cháy chữa cháy cho công trình hầm (4 dự án); hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa nước hai vụ trở lên; thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam của 12 tỉnh, thành phố tham vấn ý kiến của cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án…

Như vậy, thời gian kể từ khi Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư cho đến khi Bộ GTVT phê duyệt toàn bộ 12 dự án thành phần là khoảng 6 tháng, rút ngắn được 1/2 thời gian so với các dự án giai đoạn 2017 - 2020.

Bộ GTVT cho biết, sẽ tổ chức triển khai lập thiết kế kỹ thuật các gói thầu xây lắp và công việc liên quan để khởi công trước ngày 31/12. Các địa phương thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phấn đấu bàn giao 70% diện tích giải phóng mặt bằng các gói thầu khởi công trước ngày 20/11/2022.

PHẠM DUY

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chuan-bi-dau-tu-12-du-an-thanh-phan-duong-cao-toc-bac-nam-giai-doan-2-ar687952.html