Chuẩn bị điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2018

Gốc
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có văn bản đề nghị các địa phương rà soát việc thực hiện áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2017 để có căn cứ điều chỉnh lương tối thiểu năm 2018.

Văn bản do Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và xã hội Doãn Mậu Diệp nêu rõ, thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động, Chính phủ đã ban hành Nghị định số153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo họp đồng lao động trong năm 2017.

Vì vậy, để có căn cứ đề xuất với Chính phủ phương án điều mức lương tối thiểu vùng và địa bàn áp dụng năm 2018, Bộ Lao động-Thương binh vàXã hội yêu cầu các địa phương tổ chức nắm tình hình thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 153/2016/NĐ-CP.

Chuẩn bị điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2018 - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Trong đó đánh giá mặt được, chưa được, nguyên nhân và cách thức điều chỉnh mức lương trong thang lương, bảng lương, mức lương trong họp đồng lao động của người lao động trong các loại hình doanh nghiệp . Đồng thời, các đia phương có trách nhiệm tổng hợp số liệu tình hình thực hiện mức lương tối thiểu vùng của các doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng yêu cầu các địa phương rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng, trường hợp có đề xuất điều chỉnh vùng thì Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn Lao động, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức trao đổi với các Ban quản lỵ khu chế xuất, khu công nghiệp, các Hiệp hội nghề nghiệp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, trên cơ sở đó tổng họp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Kết quả quá trình rà soát, lấy ý kiến tham gia gửi về Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội trước ngày 30/4.

VĂN HUY

Tin nóng

Tin mới