Đảng Quốc đại cầm quyền ở Ấn Độ đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội trong năm nay. Ban lãnh đạo đảng ngay từ bây giờ đã tính toán trước ai sẽ là thủ tướng nếu Đảng Quốc đại lại tiếp tục cầm quyền.