Chuẩn bị thành lập Học viện Khoa học và Công nghệ

Gốc
Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương thành lập Học viện Khoa học và Công nghệ trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định dự án đầu tư theo quy định, lưu ý tính đặc thù của Học viện để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đang tập trung thực hiện kế hoạch khoa học công nghệ theo Quy hoạch phát triển Viện đến năm 2020 tầm nhìn 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, với mục tiêu tổng quát là xây dựng Viện trở thành một trung tâm khoa học và công nghệ hàng đầu của cả nước, nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, với đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ có trình độ chuyên môn cao, cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, đạt trình độ tiên tiến trên thế giới

Tin nóng

Tin mới