Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chuẩn bị triển khai phần mềm MIS 2008

Báo Hà Nội Mới
Gốc

(HNM) - Từ 10-11, Trung tâm Thông tin và Tư liệu dân số (Tổng cục DS-KHHGĐ) sẽ tổ chức 4 lớp tập huấn phần mềm MIS cho các cán bộ DS-KHHGĐ cấp tỉnh, huyện ở các địa phương phía Bắc; mỗi lớp có 30 người, học trong 3 ngày.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/186690