Chuẩn bị trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáu dự án luật

Gốc
(HNM) - Chuẩn bị cho phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UB TVQH) dự kiến diễn ra từ 15 đến 21-3 tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo các bộ chuẩn bị, trình 6 dự án luật, 2 tờ trình của Chính phủ và 2 dự thảo nghị quyết.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ chuẩn bị và trình UB TVQH tờ trình của Chính phủ và dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 66/2006/QH11 ngày 29-6-2006 của QH về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình QH quyết định chủ trương đầu tư. Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị dự án Luật Thuế bảo vệ môi trường, tờ trình của Chính phủ và dự thảo nghị quyết của QH về chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp. Các dự án Luật Các vùng biển Việt Nam, Luật Khoáng sản (sửa đổi), Luật Nuôi con nuôi, Luật Bưu chính, Luật Thanh tra (sửa đổi), lần lượt do các bộ: Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Tổng Thanh tra Chính phủ đảm nhiệm.

Tin nóng

Tin mới