Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chuẩn hóa, hoàn thiện hệ thống giáo dục-đào tạo trong quân đội

Báo Quân Đội Nhân Dân
Gốc

QĐND - Vừa qua, Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả phối hợp hoạt động năm 2008 và định hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm 2009 về công tác giáo dục-đào tạo trong quân đội.

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.tinqpan.49226.qdnd