Nguyên do vào đầu mỗi tháng, nhà phát hành chỉ bán 1 vũ khí duy nhất cho ai đạt đủ tiêu chí (4.000 điểm VK) và quan trọng là nhanh tay nhất.

Trường Nghi