Được tin anh Lê Phúc Hải, nhân viên Phòng Kỹ thuật - Trình bày Báo Thanh Niên sánh duyên cùng chị Đỗ Thị Minh Tiến, hôn lễ được cử hành vào ngày 19.1.2014, Ban Biên tập cùng tập thể biên tập viên, phóng viên, nhân viên Báo Thanh Niên chung vui và chúc mừng anh chị trăm năm hạnh phúc.

Được tin anh Lê Phúc Hải, nhân viên Phòng Kỹ thuật - Trình bày Báo Thanh Niên sánh duyên cùng chị Đỗ Thị Minh Tiến, hôn lễ được cử hành vào ngày 19.1.2014, Ban Biên tập cùng tập thể biên tập viên, phóng viên, nhân viên Báo Thanh Niên chung vui và chúc mừng anh chị trăm năm hạnh phúc.

Thanh Niên