Chùm ảnh: Bắt đầu tháo dỡ tàu thuyền, nhà nổi tập kết ven bờ Hồ Tây

Gốc
Tàu thuyền hoen gỉ và các nhà nổi sau khi được di dời về khu vực đầm Bảy đã bắt đầu được tháo dỡ.

Chùm ảnh: Bắt đầu tháo dỡ tàu thuyền, nhà nổi tập kết ven bờ Hồ Tây - Ảnh 1

Các du thuyền đã di dời về khu vực đầm Bảy để chờ phá dỡ

Chùm ảnh: Bắt đầu tháo dỡ tàu thuyền, nhà nổi tập kết ven bờ Hồ Tây - Ảnh 2

Các công nhân đang phá bỏ hàng rào lấy đường đưa tàu thuyền lên

Chùm ảnh: Bắt đầu tháo dỡ tàu thuyền, nhà nổi tập kết ven bờ Hồ Tây - Ảnh 3

Tàu thuyền hoen gỉ đang được phá dỡ để đưa lên bờ

Chùm ảnh: Bắt đầu tháo dỡ tàu thuyền, nhà nổi tập kết ven bờ Hồ Tây - Ảnh 4

Máy xúc được sử dụng để phá dỡ

Chùm ảnh: Bắt đầu tháo dỡ tàu thuyền, nhà nổi tập kết ven bờ Hồ Tây - Ảnh 5

Một số tàu đã được đưa lên bờ, bắt đầu tháo dỡ.

Chùm ảnh: Bắt đầu tháo dỡ tàu thuyền, nhà nổi tập kết ven bờ Hồ Tây - Ảnh 6

Chùm ảnh: Bắt đầu tháo dỡ tàu thuyền, nhà nổi tập kết ven bờ Hồ Tây - Ảnh 7

Chùm ảnh: Bắt đầu tháo dỡ tàu thuyền, nhà nổi tập kết ven bờ Hồ Tây - Ảnh 8

Những phế thải này sẽ được đưa về nơi tập kết, trả lại môi trường trong sach cho hồ Tây.

Tin nóng

Tin mới