Sau 20 ngày được điều trị, sức khỏe của cháu đã bình phục, các vết thương trên người đã ăn da và lành trở lại. Cháu Hảo đã có thể đi lại bình thường.