Chùm ảnh để đời về Huế đầu thế kỷ XX

Gốc
Những bức ảnh tư liệu đắt giá trong không gian Festival Huế 2014 giúp người xem hình dung được phần nào cuộc sống trong chốn cung đình xưa.

Hoàng Thái tử Vĩnh Thụy chuẩn bị cho lễ đăng quang.

Kiệu rước vua từ Đại Cung Môn lên điện Thái Hòa.

Kiệu tang.

Lễ động quan với sự hiện diện của những nhân vật quan trọng.

Lễ Khánh hạ ở Trai cung.

Lễ thiết đãi yến tiệc tại điện Cần Chánh.

Một chiếc cổng được dựng lên trong dịp lễ Tứ đại tuần khánh của .

Múa Văn bát dật.

Nơi trưng bày lễ vật của quan khách.

Quang cảnh trước Ngọ Môn trong dịp tứ tuần đại.

Quang cảnh sân Đại Triều sau khi buổi lễ kết thúc.

Quang cảnh khu vực Ngọ Môn đền Kỳ đài trong dịp lễ tứ tuần đại khánh vua Khải Định.

Tấm triệu ghi tên tuổi và chức tước của vua.

Toàn quyền Pháp đến dự lễ.

Voi dẫn đầu đoàn Ngự Đạo.

Vua Bảo Đại mặc tang phục đứng bên quan tài.

Vua Khải Định đang dùng cơm tại điện Cần Chánh.

Vua Khải Định rời điện Kiến Trung chuẩn bị cho buổi lễ.

Vua Khải Định và các quan tứ trụ triều đình.

Vua xuống kiệu, vào điện Thái Hòa chuẩn bị làm lễ.

Xa giá rời Trai Cung.

Xe Tứ mã rước vua đi tế Nam Giao.

Theo Phương Thảo - Trần Thanh/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/chum-anh-de-doi-ve-hue-dau-the-ky-xx/20200116093607874