Chùm ảnh: Hà Nội xưa

Gốc
Đường phố và tên phố Hà Nội đều mang dấu vết hôm qua, mỗi bảng tên là một trang bài học và những tên phố cũng đượm một ý nghĩa sâu xa.

Tin nóng

Tin mới