Chùm ảnh: Lửa cháy đỏ rực trùm kín chợ Hải Hà

Gốc
Cả khu chợ khói trắng bốc lên ngùn ngụt. Nhiều người đứng bên ngoài chợ khóc lóc thảm thiết vì xót của bị tiêu tan trong khói lửa.

Tin nóng

Tin mới