Chùm ảnh: Mô hình đường tàu lớn nhất thế giới

Gốc
Mô hình đường tàu lớn nhất thế giới được thực hiện trên khoảng trống 1.150m2 với hơn 9.500m đường tàu, nhưng nó vẫn chưa được hoàn thành.

Tin nóng

Tin mới