(VietNamNet) - Hình ảnh người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm nhan nhản trên các đường phố Hà Nội mấy ngày qua. Người dân không hoàn toàn ý thức việc đội mũ bảo hiểm là bảo vệ chính mình?!