Những chùm pháo bông đầu tiên bắt đầu được bắn lên