Những dòng người đông như kiến cỏ, những tiếng hò reo và nhảy cẫng như con nít của các vị khách may mắn... showroom của Apple tại 9 quốc gia đầu tiên đón iPad đều chứng kiến một cảnh tượng chung.

Trọng Cầm