24H.COM.VN - “Ranh” ngôn: Hôn nhân là gì? Hầu hết đàn ông định nghĩa: Là việc trả một cái giá rất đắt để được giặt quần áo miễn phí.