* Trật tự an toàn giao thông, đô thị: Các đơn vị CATP, CA 2 TP Hà Đông, Sơn Tây và CA các quận, huyện xử lý 566 trường hợp vi phạm, phạt hành chính hơn 58 triệu đồng, tháo dỡ 17 mái che, mái vẩy; 21 biển quảng cáo; 16 bục bệ.