Chùm tin văn hóa

Gốc
Huyện Tân Phú: 126/127 cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa

Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Tân Phú cho biết, năm 2019 toàn huyện có 126/127 cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 99,21%.

Cũng trong năm nay, ban chỉ đạo các xã, thị trấn của huyện Tân Phú phối hợp với ban vận động các ấp, khu phố tổ chức bình xét gia đình văn hóa. Có 39.999 hộ/40.477 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, đạt 99,86%.

My Ny

* Huyện Vĩnh Cửu: Xử phạt 21 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa

Năm 2019, Ban Chỉ đạo chương trình 2 (Phòng Lao động - thương binh và xã hội) về xây dựng xã, thị trấn làm tốt công tác phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường tổ chức kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa.

Theo đó, đã tổ chức 221 lượt kiểm tra hành chính tại các cơ sở kinh doanh karaoke, nhà nghỉ, cà phê chòi, cà phê “đèn mờ”, hớt tóc nam nữ, nhà hàng và quán internet. Có 27 cơ sở cà phê chòi vi phạm, xử lý phạt tiền 21 cơ sở với số tiền 19,5 triệu đồng.

Cũng trong năm 2019, công tác cai nghiện và phục hồi quản lý sau cai nghiện của huyện Vĩnh Cửu được thực hiện thường xuyên và liên tục. Ban Chỉ đạo chương trình 2 đã lập hồ sơ và đề nghị Tòa án huyện họp xét đưa 35 người nghiện ma túy vào Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai.

Quang Nhật

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/vanhoa/201912/chum-tin-van-hoa-2978108/