Chung cư cũ vẫn… cũ

Gốc
Những thành phố lớn như Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh hiện vẫn còn nhiều chung cư cũ có quy mô nhỏ, ít tầng, được xây dựng từ rất lâu. Theo thời gian, việc duy tu bảo dưỡng chưa được quan tâm đúng mức cho nên hư hỏng, xuống cấp nhanh gây nguy hiểm và mất mỹ quan đô thị. Thế nhưng, dù đây là vấn đề bức thiết, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân, công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ vẫn là bài toán khó giải và kéo dài nhiều năm qua.

Những thành phố lớn như Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh hiện vẫn còn nhiều chung cư cũ có quy mô nhỏ, ít tầng, được xây dựng từ rất lâu. Theo thời gian, việc duy tu bảo dưỡng chưa được quan tâm đúng mức cho nên hư hỏng, xuống cấp nhanh gây nguy hiểm và mất mỹ quan đô thị. Thế nhưng, dù đây là vấn đề bức thiết, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân, công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ vẫn là bài toán khó giải và kéo dài nhiều năm qua.

Chùm tranh của: TRẦN QUYẾT THẮNG, HOÀNG NAM, CẬN.

Nguồn Nhân Dân https://nhandan.com.vn/xahoi/chung-cu-cu-van-cu-642409/