Hanoinet - Trong khi đi tìm câu trả lời cho nghi vấn: “Chủ đầu tư có “phù phép” từ dự án nhà ở xã hội thành nhà ở thương mại để bán kiếm lời hay không?”, chúng tôi gặp một chuyện khó hiểu...