Tối 11-3, tại Hà Nội, Cuộc thi "Bác Hồ - Người là niềm tin tất thắng" dành cho báo, đài khu vực T.Ư do Ban Tuyên giáo T.Ư, báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh và Công ty Cát Tiên Sa tổ chức đã kết thúc tốt đẹp.