Chứng khoán 10/10: Không còn sức bám trụ

Gốc
Sức bám trụ thể hiện ở phiên liền trước không còn. Chỉ số giá tại hai sàn lại trở về mạch giảm điểm mạnh trước đó.

Tin nóng

Tin mới